Kaixo familiak,

Haritza Guraso elkartetik zuengana jotzen dugu datorren 2019-2020 ikasturterako funtzionamendu birplaneamendua komunikatzeko asmoarekin.

Dakizuen bezala hezkuntza doanik da baina materiala EZ eta horregatik gure ikastolak funtzionatzeko era desberdina dauka. AMPA  20€ ko bederatzi kuotekin hainbat asuntoez arduratzen da.

Kuota honek hurrengo baldintzak babesten ditu:

 • Testu liburuak
 • Ikasle bakoitzari ematen zaion banakako materiala ( koaderno, arkatzak, margoak, rotulkiak …)
 • Materiak komuna ( orri, artazi, plastilina, mozorroa …)
 • Txangoak ( garraioa eta lekua bisitatzeko sarrerak)
 • Barnetegien kuota  erdia.
 • Igeriketa kurtsoen zati bat.
 • Euskaraz mintza saioak.
 • Emaizek ematen dituen sexologia ikastaroak.
 • Zinema eta antzerki saioak
 • Askariak ( Olentzero, Lardero, inauteriak, kurtso amaierako festa..)

Beste ikastetxe batzuetan ordain-kopurua txikiagoa da baina aurretik aipatutako guztia familia bakoitzak ordaintzen du ( bakoitzak kurtso hasieran liburuak eta materiala erosten du, txangoak ordaintzen ditu eta abar..)

 Sistema honek abantaila ugari dituela uste dugu, bai gurasoentzako eta baita ikasleentzako ere.

 • Hasieran ordainketa handi bat egin beharrean  ordainketa txikietan kurtsoan zehar ordaintzea.
 • Ikasleak gelan jasotzen du bere materiala eta ongi zaintzen erakusten zaie.
 • Eskaera handi bat egiterakoan  ekonomikoki aurrezten da.
 • Erosoagoa  da ez bai dugu kontzeptu bakoitza banan-banan ordainduko.

Bestalde , azken urte hauetan ez ordainduen arazoa handitzen joan da, eta honek suposatzen duen lana ikaragarri handitzen da AMPAko arduraduentzat:  hilabete guztietan ordainketa errebisatu behar dute, ez ordainduak abisatu, itzuli diren erreziboak errepasatu, berriz konprobatu bigarren edo hirugarren abisuak egin ….. Guzti honek lana bikoizten du.

Egoera honek berehalako neurri zehatzak hartzea baldintzatzen du sistemak funtzionatzen jarraitu dezan , denon onerako bai da.

Beste alde batetik hainbat familiak AMPAko partaide ez izatea komunikatu dute,  logikoki beharrezkoa ez denez , kasu hauetan nola jokatuko dugun planteatu beharra dago.

Horregatik hurrengo aldaketak planteatzen ditugu:

 • AMPA ko partaide izateak kurtso osorako izatea suposatuko du, hainbat zerbitzu emateak urte osoan zehar ordaintzen bai dira eta kurtso hasieran ematen dira. ( Liburuak, materiala eta barnetegiak)
 • AMPAko partaide izan nahi ez duenak edo horrela erabaki duenak aurtengo zorrak kitatu beharko ditu, bestela oraindik ere datorren ikasturtean ,nahiz eta AMPAko partaide ez izan,  zorrak izango ditu.
 • AMPAtik atera nahi duenak ekainaren 15a baino lehenago abisatu beharko du bai ikastolako zuzendaritzan edo eta haritzagurasoelkartea@lopedelarreaikastola.eus helbidean. Honek suposatzen du ez zaiola kuotarik kobratuko baino ez zaiola zerbitzurik eskainiko ( gurasoek antolatzen dituzten festak ezik, asistentzia librea baita). Liburuak bere kabuz lortu beharko ditu eta horretarako ikastolak liburu eta material zerrenda erraztuko du baita txango bakoitza ordaintzeko agiria. Ordaintzen ez bada ezin izango dute txangoetara joan.
 • AMPAtik kanpo geldituko da bi kuota jarraian ordaintzen ez duenak eta  ondorioak aurreko puntuan aipatutako berak izango dira.*
 • AMPAtik kanpo geldituko dira ere, ekainerako urtean zehar zorrak baldin baditu ( liburu kopuru eskaria egokia egiteko) . Beti ere familiak abisatuak izango dira beraien zorrak eguneratu ahal izateko. Aurten, salbuespen bezala, irailaren 1 izango da azkeneko  epea zorrak kitatzeko. Ez badu bere zorra eguneratzen AMPAtik kanpo gelditzen dela ulertuko dugu.
 • Kuoten gestio -lana errazteko  45€ ko 4 kuota egingo dira. ( urria, abendua, otsaila eta apirila)
 • Familia ugarien kasuan beherapena izan dezaten iraileko lehengo 15 egunetan agiria aurkeztu beharko dute. Kuota orain artekoa izango da hau da, ikasleko 36€koa . Agiria aurkezten duten familia guztiei egingo zaie  deskontua salbuespenik gabe.
 • Familiaren bat behin kurtsoa hasita badator bi aukera izango ditu. Lehena kurtso guztiko kuota osoa ordaindu eta horrela aipatutako guztia emango zaio ikasleari edo bigarrena  AMPAko partaide ez izan eta ikastolak zer behar duten zerrendatuko die.
 • Familiaren bat ez bada izan AMPAko partaide eta hurrengo ikasturterako izatea erabakiko balu ekainaren 15a baino lehenago arduradunei adierazi beharko die. Zorrak balitu bere egoera eguneratu beharko luke ere.

* AMPAko partaide izan nahi dutenek baino arazo ekonomikoak badute, AMPAko bulegora hurbildu daitezke eta konponbide bat adostu daiteke.

Edozein zalantza argitzeko AMPAko bulegoetara hurbildu zaitezkete astelehenetan arratsaldeko 16:00tik 16:30tara edo eta haritzagurasoelkartea@lopedelarreaikastola.eus helbide elektronikoan.

Aldaketa hauek ulertuko dituzuelakoan agur bat.

Haritza Guraso Elkartea

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kaixo familas:

Desde Haritza Guraso Elkartea nos dirigimos a vosotr@s  para comunicaros un replanteamiento del funcionamiento de cara al próximo curso escolar 2019/2020

Como bien sabéis la educación es gratuita pero el material NO y nuestro centro  funciona de manera algo diferente a otros centros, es por ello que el AMPA se ocupa de algunos asuntos que se financian con las 9 cuotas de 20 € que se paga por cada alumna/o.

Con ello se cubre:

 • Libros de texto
 • Material escolar individual que se da a cada alumn@ (cuadernos, lápices, pinturas, rotuladores…)
 • Material escolar común (folios, tijeras, plastilina, disfraces, etc)
 • 4 Excursiones anuales por alumno (que incluyen el transporte y la entrada a los lugares visitados)
 • ½ de los barnetegis
 • Parte de los cursos de natación
 • Clases de Euskarazmintza
 • Clases de sexología (Emaize)
 • Proyecciones de cine, obras de teatro
 • Merendolas (Olentzero, Lardero, Carnavales, fiesta fin de curso….)

En otros centros la cuota del AMPA es mucho menor pero todos lo anterior lo tiene que pagar cada familia (cada cual compra los libros y material escolar a principio de curso y paga una cantidad a la ikastola para material común, se paga cada excursión, etc)

Este sistema entendemos que tiene muchas ventajas, tanto para las familias como para el alumnado:

 • En lugar de hacer un gran desembolso a principio de curso se paga a lo largo del curso
 • Los alumnos tienen acceso al mismo material, se les distribuye en el aula y se les enseña a cuidarlo en el aula.
 • Al comprar gran cantidad de material supone un ahorro económico.
 • No hay que hacer pagos de cada excursión o cada concepto, se gana en comodidad,…

Sin embargo, en los últimos años se ha ido acrecentando el problema de los impagos y esto  supone un trabajo muy exigente para las personas responsables de este tema en el AMPA ya que hay que repasar los pagos todos los meses, avisar a las personas que no han realizado el pago, revisar los recibos domiciliados que han sido devueltos,  volver a comprobarlo, realizar segundos y terceros avisos con lo que se juntan las reclamaciones de un mes con las del siguiente, etc. esto supone una inversión ingente de horas de trabajo y medios.

Esta situación requiere medidas urgentes para intentar que el sistema funcione y que no suponga tener que abandonar un sistema que creemos que nos beneficia a to@s.

Por otra parte, algunas familias han manifestado su deseo de no pertenecer al AMPA y, lógicamente, al no ser obligatorio, hay que plantear cómo se gestionará esta situación.

Por ello planteamos los siguientes cambios.:

 • La pertenenciaa o no al ampa será por curso escolar completo, ya que algunos servicios se tienen que prestar con las cuotas que se pagan durante todo año, se dan a principio de curso (material, libros y barnetegi)
 • Para quienes NO deseen pertenecer al ampa : quien así lo desee, tendrá que tener en cuenta que ha de acabar de pagar el curso actual si se le han prestado servicios del AMPA, si no mantendrá una deuda con el AMPA. Podrá  notificarlo bien por escrito antes del 15 del mes de junio en la oficina del ampa, en dirección de la ikastola o por correo electrónico a la siguiente dirección: haritzagurasoelkartea@lopedelarreaikastola.eus
 • Esto supondrá que no se le reclamará ninguna cuota del curso entrante, ni se le ofertará ningún servicio (salvo las fiestas organizadas por el ampa, a las que la asistencia es libre), por que los libros los adquirirá por su cuenta (la ikastola facilitará una lista según el curso), y la ikastola solicitará el pago de material o informará de lo que haya que comprar, así como el pago de cada excursión. Si no se pagara no se podría asistir a las excursiones.
 • Dar de baja del AMPA a las familias que no paguen 2 cuotas consecutivas*, con lo que pasarían a costear los gastos de manera individual como se ha señalado en el punto anterior.
 • También se darían de baja las familias que no estén a corriente de pagos a fecha de fin del curso anterior (para poder hacer una previsión ajustada de la cantidad de libros a comprar). Se avisará a las familias y tendrán  la opción de solicitar la baja del AMPA o ponerse al día de pagos. Este curso escolar, de manera excepcional, el plazo para ponerse al día en los pagos será el 1 de septiembre. Si no hacen ninguna de las dos cosas se tomará como una baja para el curso siguiente manteniendo la deuda que tendrá que abonar por los servicios prestados anteriormente.
 • Realizar el pago en 4 cuotas de 45€, para aligerar el trabajo de gestión de las cuotas. (Octubre, diciembre, febrero y abril)
 • La reducción de cuota para familias numerosas requerirá de la presentación de justificante dentro de los primeros 15 días de septiembre, para poder ajustar la orden de domiciliación, y será la misma que hasta ahora, con lo que quedaría 36€ en 4 cuotas por alumn@. Se aplicará este descuento a todas las familias que presenten certificado de familia numerosa actual, aunque no todos los hijos estén escolarizados y sin distinciones en categorías de familias numerosas.
 • Si alguna familia accede con el curso iniciado a la ikastola, tendrá 2 opciones, pagar el total de la cuota anual y se le facilitaría todo lo mencionado (libros, material, excursiones,…) o no pertenecer al AMPA ese curso, la ikastola le calculará qué cantidad tiene que aportar a la ikastola por material y le indicará qué tendría que comprar.
 • Si alguna familia que no ha pertenecido al AMPA el curso anterior quiere volver a pertenecer, deberá notificarloo del modo señalado antes del 15 de junio del curso anterior. Si tuviera pagos pendientes, habrá de ponerse al día.

*Las familias que, deseando pertenecer al AMPA, se encuentren con alguna dificultad con el pago, pueden acudir a la oficina del AMPA y se buscará forma de ajustarse a sus necesidades, agradecemos que se nos informe para poder arreglarlo.

Para cualquier duda  o aclaración, os podéis dirigir a la oficina del AMPA, los lunes en la oficina de 16:00 a 16:30 o a través del correo electrónico haritzagurasoelkartea@lopedelarreaikastola.eus.

Esperando que entendáis la necesidad de estos cambios, un saludo.

Haritza Guraso Elkartea